x

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Rybnik stworzył klaster dla innowacji technologicznych

Print Friendly, PDF & Email

Współpraca pomiędzy sferą nauki i biznesu w Rybniku będzie rozwijała się coraz lepiej. Wszystko dzięki podpisanej 11 kwietnia w Urzędzie Miasta Rybnika umowie partnerstwa Klastra Centrum Innowacji Technologicznych.

Reklama

Klaster będzie tworzyć innowacyjną sieć współpracy podmiotów działających w celu wspierania rozwoju miasta i całego regionu. Jego powstanie jest oddolną inicjatywą przedsiębiorców. Miasto przystąpiło do niej i będzie aktywnie wspierać działalność klastra.

W spotkaniu, podczas którego podpisano partnerstwo, uczestniczył Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji badawczo-rozwojowych.

Umowę sygnowało 12 podmiotów – oprócz Miasta są to firmy założycielskie klastra, chcące rozwijać transfer wiedzy i technologii w branży energetycznej i budowlanej, a także szkoły wyższe:

 • Newcon Energy Polska Sp. z o.o. (Prezes Zarządu: Wojciech Tesarczyk)
 • Konsun Sp. z o.o. (Prezes Zarządu: Wojciech Tesarczyk)
 • Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Transgór SA (Prezes Zarządu: Antoni Mainczyk, Członek Zarządu: Piotr Fusiarski).
 • SPIN-US Sp. z o.o. (Prezes Zarządu Katarzyna Papież-Pawełczak, Członek Zarządu Wojciech Kiljańczyk)
 • Centrum Badań i Analiz Technicznych Sp. z o.o (Prezes Zarządu Prof. dr hab. inż. Aleksandra Nawrata, Wiceprezes Zarządu Ryszard Gąsior)
 • Eco Site Sylwia Brzezicka-Tesarczyk (Sylwia Brzezicka-Tesarczyk)
 • ELFRAN Franciszek Ścisłowicz (Franciszek Ścisłowicz)
 • Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (Prezes Zarządu Andrzej Żylak, Wiceprezes Zarządu Marek Brożyna)
 • Widerski Michał Widerski (Michał Widerski)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Prorektor ds. organizacji, finansów i rozwoju prof. UE dr hab. Robert Tomanek)
 • Miasto Rybnik (Prezydent Piotr Kuczera).

W praktyce Klaster będzie dążył do budowania współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w jego ramach, realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych czy wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Wchodzimy w okres głębokiej współpracy zaplecza intelektualnego naszego miasta, uczelni wyższych, które są obecne w regionie, firm lokalnego biznesu oraz władz samorządowych. Wyrażam nadzieję, że ta współpraca przyniesie owoce wspólnocie samorządowej Rybnika oraz będzie oddziaływała na cały region. Będziemy dobrym przykładem, w jaki sposób można dzisiaj współpracować, wymieniać się doświadczeniami i powodować, że życie gospodarcze miasta, regionu rozwija się dynamicznie, bardziej twórczo. Wierzę, że mieszkańcy będą mogli odczuć z tego wielki pożytek. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie inicjatywy – wskazywał prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Na potrzebę współpracy wskazują także środowiska biznesowe:

Spotkania, które mieliśmy okazję odbyć kilka tygodni temu pokazały, że jest w Rybniku sporo do zrobienia w zakresie odnawialnych źródeł energii czy innowacyjności. Rybnikowi udało się zostać miastem-symbolem kultury, mamy np. dobre kabarety, muzykę i każdy kojarzy Rybnik z centrum kulturowym. Bardzo bym sobie życzył, by za jakiś czas to samo mówiono o nas w kontekście innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mamy możliwości, mamy zapał, nie może nam się nie udać. Liczę, że do dzisiejszej dwunastki sygnatariuszy dołączą kolejni – mówił przedsiębiorca Wojciech Tesarczyk, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia.

Na ważność integracji uczelni, jednostek naukowo-badawczych, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw wskazywali także przedstawiciele uczelni wyższych.

Nauka, gospodarka samorząd – ten trójkąt jest bardzo ważny. Dzisiejszy uniwersytet to uczelnia społecznie odpowiedzialna, która współpracuje z otoczeniem i z którą otoczenie chce współpracować. Z tej dwukierunkowej współpracy są korzyści dla społeczeństwa. Tak postrzegamy swoją rolę i cieszymy się z obecności w tym gronie –  wskazywał prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Dla uczelni biznesowej, takiej jak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpraca z biznesem i administracją to fundament działalności. Uczelnie regionu mają olbrzymi potencjał. Taka współpraca pozwala wychwycić nowe impulsy rozwojowe z korzyścią dla wszystkich – zaznaczał prorektor ds. organizacji, finansów i rozwoju prof. Uniwersytetu Ekonomicznego  dr hab. Robert Tomanek.

 

Powstanie klastra w Rybniku, to ważny sygnał dla samorządowców i mieszkańców. Dobrze, że w ramach wspólnej inicjatywy swoje wysiłki będą realizować przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni oraz magistratu. Rozwój gospodarczy wymaga współpracy, a ta powinna pozytywnie wpływać na możliwości zatrudnienia w mieście oraz regionie. Na uwagę zasługuje również to, że klaster będzie działał w ramach rybnickiego kampusu – komentował Wojciech Kiljańczyk członek zarządu SPIN-US Sp. z o.o.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, integracja środowiska społeczno-gospodarczego regionu, organizacja działań edukacyjnych, realizacja zadań wspierających innowacje, działania na rzecz budowy społeczeństwa opartego na wiedzy – to niektóre z obszarów planowanej działalności klastra. Wszystko zaś po to, by wzmacniać wizerunek regionu w oczach potencjalnych inwestorów i stymulować jego rozwój.

Wojciech Tesarczyk o szansie na pozyskiwanie środków unijnych, jaką daje klaster

© Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - redakcja@innowacyjnafirma.info


Brak komentarzy

Dodaj swój