x

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Pierwszy polski pośrednik leasingowy programów UE uruchamia preferencyjne finansowanie dla polskich firm

Print Friendly, PDF & Email
Ministerstwo Rozwoju 670 mln dla MSP - Prelegenci

Od maja 2016 r. polscy przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Raiffeisen-Leasing Polska S.A., pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020, udostępni łącznie 670 mln zł preferencyjnego leasingu oraz pożyczek. Oferta jest efektem zaangażowania Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w dwa programy Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.

Reklama

Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju gospodarek UE o łącznej wartości ponad 100 mld euro. Z programów ramowych UE korzystają na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy, jednostki badawcze) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i stowarzyszonych. W programach tych uwzględniono tzw. instrumenty finansowe – tj. narzędzia pozwalające na udostępnienie przedsiębiorcom finansowania zwrotnego na korzystniejszych niż rynkowe warunkach. Preferencyjna oferta dystrybuowana jest przez Narodowych Pośredników Finansowych – krajowe instytucje finansowe, które z powodzeniem przeszły proces aplikacyjny i zyskały akceptację instytucji unijnych, w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W programach UE nie występują tzw. „koperty narodowe” (gwarancje alokacji dla poszczególnych krajów), w efekcie dostęp do środków zależy przede wszystkim od jakości i konkurencyjności ofert kandydatów na pośredników, bez względu na ich pochodzenie. Wygrywają tylko najlepsze projekty.

Dwa największe programy operujące instrumentami finansowymi to COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP) i Horyzont 2020 (Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji). Zadaniem COSME jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, zarówno na etapie powstawania, jak i rozwoju oraz ekspansji.

W programie Horyzont 2020 można liczyć na wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w przedsiębiorstwach bądź we współpracy z nimi. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy angażują się w taką działalność (i mogą wykazać to np. za pomocą patentów lub realizacji wspólnych projektów z jednostkami naukowymi), bądź też mają taki zamiar i poszukują środków na jego realizację.

Program Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Z budżetem blisko 80 mld euro stanowi główne narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020. Polski rząd, poprzez wyspecjalizowane instytucje – krajowe punkty kontaktowe – stara się wesprzeć polskich kandydatów w staraniach o środki z tego dodatkowego źródła finansowania. Cieszę się, że w efekcie tych działań, kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce. – powiedział Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

© Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - redakcja@innowacyjnafirma.info


Brak komentarzy

Dodaj swój