x

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Nakłady na innowacje rosną, a innowacyjności brak – Jak skutecznie pomóc przedsiębiorcom?

Print Friendly, PDF & Email
Innowacje 6 (fot. pixabay.com)

Tylko z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 popłynęło do polskiego sektora MŚP pięć miliardów euro z unijnej kasy [1]. Wskaźnik poziomu innowacyjności powinien poszybować w górę. Tymczasem… zbiorczy wskaźnik ani drgnął i od lat utrzymuje się na poziomie 0,29 (przy maksymalnym pułapie 1) [2]. Pod tym względem Polska tkwi uparcie na końcu tabeli najbardziej innowacyjnych gospodarek UE. Natomiast wskaźniki dotyczące właśnie sektora MSP, takie jak: MSP wprowadzające innowacje produktowe i procesowe, MSP prowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne, MSP opracowujące samodzielnie innowacje oraz MSP współpracujące z innymi podmiotami poleciały na łeb. Tak jakby nakłady na innowacje w MSP przynosiły efekt odwrotny do zamierzonego. 

Reklama

Wskaźnik poziomu innowacyjności mierzy stopień, w jakim pomysły opracowane w innowacyjnych sektorach trafiają na rynek, przyczyniając się przy tym do tworzenia lepszych miejsc pracy oraz zwiększania konkurencyjności gospodarki. Niestety w Polsce, mimo dużych dotacji na innowacje, oddziaływanie na gospodarkę jest niewidoczne. Jedynie z środków programu „Innowacyjna gospodarka” udzielono wsparcia ponad 13 tysiącom małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ok. 1% populacji tego typu firm, do tego należałoby doliczyć środki w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz programu „Polska Wschodnia”. Problemem jest nastawienie na efektywne, przede wszystkim prawidłowe pod względem wymogów formalnym, wydatkowanie środków a nie na wykorzystanie ich do rozwoju gospodarki przez oddziaływanie na konkurencyjność całego sektora MSP. Przy braku doświadczeń w projektowaniu i wdrażaniu inteligentnych instrumentów wsparcia innowacyjności MSP trudno o zmianę tego stanu.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny został liderem unijnego projektu ESSPO, dzięki któremu pomoc finansowa udzielana małym i średnim przedsiębiorcom będzie mogła być bardziej efektywna i, mówiąc potocznie, skrojona na miarę ich potrzeb. Wartość projektu to prawie 2 miliony euro.

Już w obecnych programach są działania, w tym np. tzw. „szybka ścieżka” tj. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” czy proinnowacyjne usługi dla MŚP, w których oczekiwania zarządzających programem i przedsiębiorców się rozmijają. Tj. tylko niewielka część wniosków jest pozytywnie oceniana, a zarezerwowana pula środków nie jest odpowiednio wykorzystana. Problemem jest brak zrozumienia stanu MSP ich potrzeb w tworzeniu wymogów projektowych ze strony administracji publicznej z jednej strony. Z drugiej strony niezrozumienie celów programu przez przedsiębiorców i niepotrzebne marnotrawnie czasu na przygotowywanie nietrafionych projektów.

PPNT, wraz z ośmioma partnerami z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii i Estonii, realizuje projekt ESSPO (Efficient Support Services Portfolio for SME’s). Jego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Projekt zakłada współpracę z partnerami dla opracowania a następnie pilotażowego wdrożenia rozwiązań  adekwatnych dla potrzeb każdego regionu partnera np. opracowanie i uruchomienie sytemu akredytacji dostawców usług dla MSP czy opracowanie nowych usług dostosowanych do potrzeb firm.

Partnerami w projekcie są:

 • Wielkopolska (PL): Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM (lider projektu)
 • European Association of Development Agencies (partner doradzający)
 • Nord Pas de Calais – Picardie (FR) : North France Innovation Development
 • Castilla y León (ES): ADE – Agency of Innovation, Business Financing and Internationalization of Castilla y León
 • Gabrovo (BG): Municipality of Gabrovo
 • Bulgaria: Applied Research and Communications Fund
 • Tartu (EE): Tartu Science Park Foundation
 • Basque Country (ES): Tecnalia Research & Innovation Foundation
 • Weserbergland (DE): District of Hameln-PyrmontRegiony

Projekt potrwa do 31.03.2021. Pierwsze trzy lata realizacji projektu zostaną poświęcone na wypracowanie wszechstronnego systemu wsparcia, w taki sposób, aby docierać z pomocą do tych regionów, gdzie jest to rzeczywiście potrzebne i dostosować ją do aktualnych potrzeb przedsiębiorców.  Ostatnie dwa lata projektu zostaną poświęcone na działania monitorujące wdrażanie opracowanych rozwiązań i ich ocenę.

Podsumowując: ESSPO ma na celu wypracowanie rozwiązań, które:

 • rozwiną usługi wsparcia dla MSP i dostosują je do bieżących potrzeb przedsiębiorstw
 • wskażą narzędzia diagnostyczne pozwalające na właściwe dopasowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw
 • będą kombinacją wsparcia różnego rodzaju (finansowego, doradczego, dostępu do infrastruktury, funduszy unijnych itp.)
 • zapewnią lepszą koordynację działań poszczególnych instytucji w procesie wsparcia przedsiębiorstwa
 • podniosą jakość wsparcia dla MŚP

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) przez program Interreg Europe. Wartość projektu ESSPO to 1 923 130,00 euro.

© Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - redakcja@innowacyjnafirma.info


Brak komentarzy

Dodaj swój