x

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Inwestycja w kompetencje studentów – konkurs dla uczelni współpracujących z biznesem

Print Friendly, PDF & Email
Ludzie 35 (fot. pixabay.com)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję konkursu „Program Rozwoju Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na projekty mające wspierać kompetencje zawodowe, interpersonalne, analityczne oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów NCBR planuje przeznaczyć 250 mln zł. Nabór wniosków ruszy w maju.

Reklama

Celem konkursu jest wyłonienie projektów podnoszących kompetencje osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uczelnie wyższe wyłonione w konkursie „Program Rozwoju Kompetencji” dostaną dofinansowanie na certyfikowane szkolenia i warsztaty, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców oraz staże.

Aby wypełnić luki zgłaszane przez pracodawców

Nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy zbudujemy jedynie przy udziale kompetentnych kadr wywodzących się z rodzimych uczelni wyższych. Kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nie tylko pomoże zasilić gospodarkę w grono absolwentów o praktycznych umiejętnościach, ale przede wszystkim utrwali dobrą współpracę uczelni wyższych oraz przedsiębiorców w zakresie kształcenia studentów na potrzeby rynku pracy – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

W sumie programem ma zostać objętych 12 500 studentów, a maksymalna wartość wsparcia jednego uczestnika w projekcie to 20 tys. zł. Beneficjenci będą szkolić swoich podopiecznych w zależności o zapotrzebowania pracodawców w zakresie m.in.: przedsiębiorczości, umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, językowych, informatycznych oraz analitycznych. Działania w ramach projektu powinny dotyczyć studentów maksymalnie czterech ostatnich semestrów na studiach I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Łatwiejsze wejście na rynek pracy

Zaangażowanie studentów w kilkumiesięczne staże, szkolenia i zajęcia praktyczne zorganizowane przy współpracy uczelni i przedsiębiorców wyposaży ich w pożądane na rynku kompetencje. Da im też doświadczenie zawodowe, którego wymaga się dziś w procesach rekrutacyjnych – mówi zastępca dyrektora NCBR prof. Jerzy Kątcki. – Program Rozwoju Kompetencji odpowiada na potrzebę stałego dopasowywania toku kształcenia do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Innowacyjne firmy potrzebują bowiem nie tylko środków na prace badawczo-rozwojowe, ale i młodych, wykwalikowanych pracowników – dodaje prof. Kątcki.

To drugi konkurs w ramach „Programu Rozwoju Kompetencji” w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W niedawno rozstrzygniętej pierwszej edycji NCBR wyłoniło 61 projektów, które mają na celu poprawę jakości i skuteczności szkolnictwa wyższego. Pierwsze kursy i warsztaty w ramach tego dofinansowania ruszą w październiku tego roku.

Adresaci drugiej edycji konkursu

O pieniądze mogą ubiegać się uczelnie wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Projekty powinny obejmować wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy i być przygotowane w oparciu o najnowsze badania rynku. Na dodatkowe punkty w ocenie wniosku mogą liczyć uczelnie stale współpracujące z pracodawcami oraz projekty prowadzone w całości w języku obcym. Nabór wniosków w nowej edycji „Programu Rozwoju Kompetencji” rozpocznie się 4 maja i potrwa do 7 czerwca 2016 r.

Więcej o konkursie

 

© Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - redakcja@innowacyjnafirma.info


Brak komentarzy

Dodaj swój