x

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Innowacje – klucz do zdrowia i gospodarki

Print Friendly, PDF & Email
Farmacja

Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, komisarz UE Vytenis Andriukaitis, Minister oraz Wiceministrowie Zdrowia, a także posłowie sejmowej Komisji Zdrowia – to tylko kilku spośród setki ekspertów, którzy podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach debatowali na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce. Najgłośniej dyskutowanym tematem pierwszego dnia Kongresu była potrzeba szerszego wykorzystania innowacji w medycynie oraz znaczenie sektora zdrowia dla polskiej gospodarki. Największym wyzwaniem, według opinii lekarzy, pacjentów i decydentów, jest poprawa finansowania systemu.

Reklama

Katowicki Kongres Wyzwań Zdrowotnych otworzyło wystąpienie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Jako punkt wyjścia wskazał on na słabą ocenę systemu ochrony zdrowia przez pacjentów, lekarzy, a także polskich oraz zagranicznych ekspertów oraz wynikającą z tego faktu potrzebę głębokiej, merytorycznej analizy istniejących problemów. Jej celem byłoby wprowadzenie przemyślanych i opartych o szerokie konsultacje rozwiązań w kilku kluczowych obszarach. Definiując najważniejsze zadania, jakie stoją przed kierownictwem resortu Konstanty Radziwiłł wskazał, m.in. na wyzwania związane z demografią, kształceniem zawodowym oraz nierównościami w dostępie do opieki zdrowotnej. Problemy te w bezpośredni sposób skorelowane są z wysokością nakładów publicznych przeznaczonych na zdrowie. Jak kilkukrotnie podkreślił minister Konstanty Radziwiłł, system jest niedofinansowany, co uniemożliwia poprawę wyników terapeutycznych, ale ogranicza również możliwość realizacji działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Kwestia zagwarantowania odpowiedniego finansowania zdrowia stała się ważnym elementem pozostałych paneli poświęconych problemom systemowym i terapeutycznym. W ocenie ekspertów przeznaczenie większych środków na ochronę zdrowia, np. do poziomu średniej w krajach OECD, powinno przełożyć się na poprawę dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć medycyny. Stanowiłoby to także odpowiedź na wiele demograficznych wyzwań, z jakimi wkrótce mierzyć się będzie Polska.

To właśnie innowacje i ich wpływ na zdrowie i gospodarkę były drugim z zagadnień najczęściej podejmowanych podczas paneli dyskusyjnych organizowanych pierwszego dnia Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Podczas panelu z udziałem m.in. Jerzego Buzka oraz Vytenisa Andriukaitisa, Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności UE, kilkukrotnie podkreślano, że zdrowie stanowi najważniejszą gałąź gospodarki. W ocenie uczestników dyskusji, pozycja konkurencyjna Polski i całej Unii Europejskiej na zglobalizowanym rynku światowym, może w dużej mierze opierać się na inwestycjach w rozwój innowacyjności sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Jak zauważył Dyrektor Generalny INFARMY Paweł Sztwiertnia „inwestycje w rozwój gospodarczy Polski to nie tylko kwestia budowy zakładów produkcyjnych. Gospodarka oparta na wiedzy, taka która stworzy miejsca pracy dla doskonale wykształconych młodych ludzi, to także budowa centrów usług wspólnych czy placówek IT, a przede wszystkim realizacja badań klinicznych, realizowanych w Polsce przez innowacyjne firmy farmaceutyczne. Wspierając ten sektor gospodarki i traktując wydatki na zdrowie jako inwestycje, jesteśmy w stanie znacząco poprawić naszą produktywność i dynamiczniej nadrabiać różnice rozwojowe między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej”.

Zaprezentowany podczas Kongresu raport „Badania kliniczne w Polsce”, który został przygotowany na zlecenie INFARMY, Polcro oraz GCP.pl przez firmę doradczą PwC, zwraca uwagę na ich ogromne znaczenie dla pacjentów, lekarzy oraz gospodarki. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych leków, najlepszych terapii i najwyższego standardu opieki. Dla lekarzy udział w badaniach oznacza możliwość pogłębienia wiedzy i doświadczenia zawodowego. Warto wreszcie podkreślić, że inwestycje firm farmaceutycznych w realizację badań klinicznych w Polsce przyczyniają się do wymiernych oszczędności w budżecie NFZ oraz wzrostu przychodów państwa z tytułu podatków CIT, PIT i VAT. Jak wynika z raportu, całkowita wartość tego rynku w Polsce rośnie w tempie 2 procent rocznie i w 2014 roku wyniosła 950 mln złotych. Z kolei bezpośrednie i pośrednie korzyści, jakie generują one dla gospodarki i płatnika, sięgają miliarda złotych. Jednocześnie, jak wskazują autorzy raportu, Polska wciąż nie jest w stanie w pełni wykorzystać drzemiącego w badaniach klinicznych potencjału. Barierą dla rozwoju tego sektora rynku są kwestie mające charakter administracyjny i legislacyjny. Jeśli chcemy do maksimum zwiększyć pozytywny wpływ badań klinicznych na sytuację pacjentów i gospodarki, Polska musi jak najszybciej i jak najlepiej przygotować się do wdrożenia nowych unijnych przepisów w tym zakresie.

© Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - redakcja@innowacyjnafirma.info


Brak komentarzy

Dodaj swój