x

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Grupa Azoty ZAK S.A. oddaje do użytku kolejne inwestycje za 45 mln zł

Print Friendly
Fabryka

45 mln złotych to łączna wartość kolejnych ważnych inwestycji zrealizowanych w Grupie Azoty ZAK S.A. w obszarze produkcji nawozów i OXO.

Reklama

Wśród zakończonych projektów znalazły się między innymi: część modernizacji ciągu amoniakalnego, zwiększenie zdolności produkcji roztworów mocznika oraz wytwarzanie pary dla instalacji OXO z odpadowych strumieni gazowych. W środę, 10 lutego Zarząd kędzierzyńskiej Spółki podsumował realizacje tych zadań inwestycyjnych, które pozwolą Spółce zwiększyć zdolności produkcyjne, obniżyć koszty wytwarzania oraz zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne. Podsumowano także rok 2015 z rekordowym poziomem nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 260 mln zł.

Inwestycje to fundament, na którym każda firma działająca w oparciu o myśl innowacyjną powinna budować swoją przyszłość. Stąd cieszą nas kolejne oddane zadania inwestycyjne, stanowiące dobry przykład takiego podejścia – w 2015 r. zrealizowaliśmy 93% środków zaplanowanych na inwestycje, co stanowi rekordowy wynik dla ZAK-u. W 2015 r. przeznaczyliśmy 263 mln zł na inwestycje, w bieżącym roku zaplanowana kwota jest jeszcze wyższa: 380 mln zł. Nasza spółka jest bardzo wspierana przez Zarząd Grupy Azoty i realizuje w ten sposób także Strategię całej Grupy do roku 2020 – mówi Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Jedna z najważniejszych inwestycji w 2015 roku o budżecie przekraczającym 30 mln zł to modernizacja ciągu amoniakalnego, w ramach której zrealizowano m.in wymianę wnętrza reaktora syntezy amoniaku, zainstalowano i uruchomiono nowy efektywniejszy układ skraplania na stokażu bezciśnieniowym oraz wybudowano instalację rozdziału purge gazu. Cały projekt przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych amoniaku w procesie wytwarzania nawozów azotowych. Zapewnia to Spółce oszczędności wynoszące prawie 2 mln złotych rocznie. Zrealizowany projekt intensyfikacji produkcji roztworów mocznika obejmuje rozbudowę węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika. Zdolności produkcyjne NOXy® zwiększą się z 50 do 100 tys. ton/rok, a zdolności załadowcze wzrosną o 100%, co pozwoli pozyskać nowe grupy odbiorców i umocnić pozycję Grupy Azoty na rynku produktów PULNOx® oraz NOXy®. Wartość jednostkowa inwestycji to prawie 7 mln złotych. Jest to też kolejna modelowa inwestycja w zakresie ochrony środowiska – instalacja jest zupełnie bezodpadowa i nieemisyjna.

Projekt wytwarzania pary dla instalacji OXO z wykorzystaniem odpadowych strumieni gazowych, kosztował Spółkę niemal 8 mln złotych. W ramach zadania wybudowano układ dwóch wysokiej mocy generatorów  parowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowa kotłownia parowa z jednej strony optymalizuje koszty wytwarzania produktów OXO, z drugiej obniża oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie ilości spalanego węgla i emisji pyłów.

© Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - redakcja@innowacyjnafirma.info


Brak komentarzy

Dodaj swój