x

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014

Print Friendly, PDF & Email
Innowacje

W latach 2012-2014 aktywne innowacyjne przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe stanowiły odpowiednio18,6% oraz 12,3% ogólnej liczby tych podmiotów (wobec 18,4% i 12,8% w latach 2011-2013), przy czym, tak jak w poprzednim okresie badawczym, największy odsetek podmiotów aktywnych innowacyjnie występował wśród jednostek największych. W latach 2012-2014 udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł 17,5%, a usługowych – 11,4%. Wartości te były wyższe o 0,4 p. proc. niż w latach 2011-2013 w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych, a dla przedsiębiorstw usługowych pozostały na niezmienionym poziomie. Podobnie jak wcześniej, innowacje produktowe lub procesowe najczęściej wprowadzały podmioty o liczbie pracujących 250 osób i więcej (57,8% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 42,7% usługowych, wobec odpowiednio 57,7% i 45,6% w poprzednim okresie).

Reklama

W analizowanym okresie udział przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie i innowacyjnych był najwyższy w dziale Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, natomiast w poprzednim okresie badawczym udział ten był najwyższy w dziale Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Podobnie jak w poprzednim badanym okresie, wśród przedsiębiorstw usługowych udział zarówno przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, jak i innowacyjnych najwyższy był w dziale Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

Uwzględniając podział terytorialny, największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie oraz innowacyjnych występował w województwie dolnośląskim (odpowiednio 23,1% i 22,1%), natomiast jednostek usługowych aktywnych innowacyjnie oraz innowacyjnych – w województwie lubelskim (odpowiednio 18,3% i 17,5%). W poprzednim okresie badawczym (za lata 2011-2013) największy udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie i innowacyjnych w przemyśle odnotowano w województwie podlaskim (odpowiednio 24,2% i 23,4%), natomiast w usługach – w województwie mazowieckim (odpowiednio 16,6% i 15,2%).

Prezentacja wyników potwierdza zróżnicowanie w ujęciu wojewódzkim poziomu innowacji wśród przedsiębiorstw. Dystans pomiędzy najwyższą, a najniższą wartością odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w województwach wyniósł 7,9 p. proc., natomiast w przypadku przedsiębiorstw usługowych – 13,1 p. proc. Różnice te w poprzednim badanym okresie wyniosły odpowiednio 9,8 p. proc. i 8,5 p. proc. Wyniki badania działalności innowacyjnej wskazują, że w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych wyższy był udział podmiotów, które w latach 2012-2014 wprowadziły innowacje procesowe (nowe lub istotnie ulepszone procesy), niż innowacje produktowe (nowe lub istotnie ulepszone produkty) i była to sytuacja
analogiczna jak w latach 2011-2013.

POBIERZ CAŁY RAPORT

 

© Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - redakcja@innowacyjnafirma.info


Brak komentarzy

Dodaj swój