x

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Business angels – unijny program wsparcia inwestorów prywatnych

Print Friendly, PDF & Email
Ludzie 12

W Polsce od kilku miesięcy realizowany jest nowy unijny program pilotażowy pn. Early Stage Investing Launchpad (ESIL), którego celem jest rozwój rynku aniołów biznesu.

Reklama

27 października br. w Warszawie odbywa się konferencja rynku inwestorów prywatnych business angels zorganizowana w ramach unijnego programu ESIL. Organizatorami są europejskie i krajowe organizacje aniołów biznesu w Polsce: Business Angels Europe, Cobin Angels i Grupa Inwestycyjna Meta wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Patronaty honorowe nad spotkaniem objęli: Minister Rozwoju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Europejska. Specjalnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji było podpisanie aktu założycielskiego ogólnopolskiej reprezentacji środowiska aniołów biznesu.

Early Stage Investing Launchpad (ESIL) to program finansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy „Startup Europe”, realizowanej w zakresie „Planu działań UE na rzecz przedsiębiorczości do 2020r”. ESIL ukierunkowany został na edukację oraz rozwój środowisk inwestorów prywatnych typu anioł biznesu (Business Angels, BA) w wybranych państwach członkowskich, w których rynek ten dopiero rozwija się.

Najważniejszym celem programu jest rozwinięcie i pobudzenie aktywności aniołów biznesu za pośrednictwem międzynarodowego programu edukacyjnego oraz wymiany doświadczeń. Pierwsza faza programu, ESIL Pilot, ukierunkowana została na trzy państwa Europy Centralnej: Polskę, Rumunię oraz Słowację, gdzie liczba aniołów biznesu i działań związanych z tą formą finansowania innowacji oraz inwestycji jest nadal relatywnie niska a rynek pozostaje w fazie wschodzącej. Szczególną uwagę w programie ESIL Pilot poświęcono mechanizmom inwestowania i wspierania rozwoju wysoce innowacyjnych start-upów i MSP w branży nowych technologii oraz koinwestycjom międzynarodowym pomiędzy sieciami aniołów biznesu w krajach członkowskich. Pilotaż realizowany będzie do grudnia 2016 r. W razie powodzenia programu planowany jest większy program wsparcia, który będzie wprost powiązany z programem ramowym „Horyzont 2020”.

Rozwój polskiego rynku inwestorów prywatnych jest niezwykle istotnym elementem jednego z ważnych zadań naszego rządu, jakim jest zapewnienie nauce i gospodarce dostępu do finansowania, w szczególności projektów innowacyjnych. Program ESIL, jako instrument ukierunkowany na edukację i rozwój środowisk Business Angels w Polsce, z pewnością będzie pomocny w realizacji tych zadań – Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki realizacji ESIL Pilot istnieje szansa na wsparcie rozwoju ważnego segmentu rynku kapitałowego, jaki tworzą inwestorzy prywatni typu business angels. W Polsce segment ten znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju, ale charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu.

Pragnę pogratulować polskim operatorom sukcesu w pozyskaniu unijnego wsparcia na rozwój rynku kapitałowego w zakresie business angels. Program pilotażowy ESIL, dedykowany nowopowstającym przedsiębiorcom sektora high tech i ICT – jest zbieżny z krajowymi działaniami na rzecz aktywizacji tego rynku i mam nadzieję, że w pełni zostanie w Polsce wykorzystany. Polski rząd pragnie zachęcać inwestorów prywatnych aktywnego inwestowania w krajowe innowacje i nowe przedsiębiorstwa – Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Unijnymi operatorami ESIL są europejskie organizacje rynku BA: Business Angels Europe (BAE) oraz Europejskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu (EBAN). Operatorami projektu w Polsce są: sieć aniołów biznesu Cobin Angels oraz Meta Polska.

Aniołowie Biznesu odgrywają kluczową rolę w finansowaniu firm będących na wczesnych etapach rozwoju, a ich znaczenie w Europie rośnie z roku na rok. Dlatego też rządy poszczególnych Państw tworzą mechanizmy wspierające rozwój tego sektora i różnego rodzaju zachęty fiskalne i podatkowe. Mam głęboką nadzieję, ze tego typu wydarzenia jak ESIL Pilot pomoże w wypracowaniu wspólnego i spójnego programu aktywizacji rynku Business Angels w Polsce i przyczyni się do powstawania wielu technologicznych firm konkurujących z powodzeniem na światowych rynkach – Jacek Błoński, członek Zarządu BAE, przedstawiciel Grupy META w Polsce.

– Inwestycje i osobiste zaangażowanie aniołów biznesu w bardzo efektywny sposób wspierają rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest to z pewnością jeden z kluczowych filarów każdego rozwiniętego rynku. W Polsce mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia, ponieważ w najbardziej rozwiniętych krajach jak Wielka Brytania i Francja wskaźnik ilości aniołów biznesu na milion mieszkańców jest ponad dziesięciokrotnie wyższy niż w Polsce. Wierzymy, że dzięki programom szkoleniowym takim jak ESIL oraz instrumentom kreowanym w ramach Start in Poland szybko nadrobimy ten dystans – Robert Ługowski, przewodniczący rady Sieci Cobin Angels.

Dzięki realizacji ESIL Pilot Polska wykorzystuje unijne finansowanie ukierunkowane na rozwój ważnego segmentu rynku kapitałowego, jaki tworzą Aniołowie Biznesu. Inwestowanie w formule Business Angels w Europie przeżywa wzrost zainteresowania i zaczyna pojawiać się – podobnie jak miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych – jako bardzo istotny element ekosystemu rynku start-up’owego, zwłaszcza na wczesnym etapie i w fazie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Partnerem operatorów programu w Polsce jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK), zajmujący się wsparciem w informacji i promocji instrumentów dla rynku finansowego, ujętych w programach ramowych UE.

Polska skutecznie sięga po unijne fundusze przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości poprzez rynek finansowy. Korzystamy nie tylko z instrumentów zwrotnych, ale i z unijnych instrumentów tzw. wsparcia miękkiego- edukacji, mentoringu, wymiany doświadczeń z bardziej zaawansowanymi rynkami – Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. – Efektem powinien być zwiększony dostęp do finansowania dla start up, szczególnie tych bardziej innowacyjnych.

Wydarzenie zorganizowane i współfinansowane w ramach unijnego Programu ESIL Pilot oraz Programu Wieloletniego pn. „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”, finansowanego przez Ministra Rozwoju.

© Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - redakcja@innowacyjnafirma.info


Brak komentarzy

Dodaj swój